Era klasičnog uredjenja enterijera je iza nas, pogotovo kada se radi o poslovnim prostorima. Dizajn poslovnog prostora odlikuje imidž kompanije, arhitekte i dizajneri su postali nezaobilazni učesnici u ovom procesu, a tržište materijala daje sve veću inspiraciju i širu paletu za izražavanje autentičnosti.

Dominantna tema koju sve češće srećemo u enterijerima su ogoljeni materijali, poput betona, cigle, čelika, drveta. Materijali se sve manje skrivaju i otkriva se njihova prirodna estetika. Veštačko, plastično i neekološko je sve manje zastupljeno. Svi ovi principi doprinose toplijoj i inspirativnijoj atmosferi.

Paralelno sa ovim tendencijama, svest o zelenilu postaje dominantan princip. Nazivaju ga još i biofilični dizajn, čiji je osnovni princip oživljavanje čovekove konekcije sa prirodom uz korišćenje prirodnih elemenata, a najviše biljaka, u prostorijama u kojima ljudi provode većinu svog vremena.

Iako su principi biofilije primenljivi i na naše domove, ona je mnogo širu upotrebu pronašla u uređenju poslovnih prostora, odnosno kancelarija. Ovakav dizajn pokazao je neosporne rezultate u podsticaju produktivnosti i zadovoljstva zaposlenih, smanjenju stresa i anksioznosti, kao i sveopštem pozitivnom utisku i atmosferi koju osećaju kako zaposleni, tako i posetioci kompanije.

Ovom prilikom predstavljamo vam primer jednog enterijera u Novom Sadu, koji je neosporno realizovao većinu principa o kojima smo pisali gore. Nesumljivo, Konkretno saksije su se u ovakav prostor organski uklopile svojim dizajnom i materijalizacijom, a izbor zelenila spram uslova prostora je pažljivo razradjena tema. Opremanje zelenilom je realizovano od strane Konkretno tima, uz nezaobilaznu konsultaciju i nadzor arhitekata-dizajnera samog projekta, kao i stručnjaka iz polja pejzajžne arhitekture i hortikulture.

Photos by: https://www.instagram.com/frau_henn